FÖRÄNDRINGSLEDNING MED CHANGEPRO SIMULATION®

Upplevelsebaserad och insiktsskapande om nycklarna bakom framgångsrik förändringsledning

FÖRÄNDRINGSLEDNING MED CHANGEPRO SIMULATION®

Change Pro Simulation® är ett databaserat inlärningsverktyg som är utvecklat för att hjälpa ledare och chefer att öka sin förmåga att framgångsrikt förverkliga förändringsinitiativ, genom att ge en upplevelsebaserad fördjupad kompetens inom Change Management – förändringsledning.

Insikterna från utbildningarna kan användas inom ledarskap, förändringsledning, att implementera förändringar, förverkliga strategier, att förstå och arbeta med interna och externa intressenter, projektledning, framgångsrik försäljning och i hur man får saker att hända genom att gå från ord till handling.

Change Pro Simulation® har använts i en mängd olika företag, myndigheter, organisationer och utbildningsmiljöer över hela världen. Change Pro är ett verktyg som lämpar sig för alla oavsett tidigare erfarenhet av ledarskap, förändringsarbete och andra roller där förmågan att motivera andra är en framgångsfaktor. Dynamiken som uppstår under simuleringarna och gruppernas reflektioner efter dem, leder fram till liknande insikter oavsett vad syftet med aktiviteten är. Change Pro Simulation används flitigt av internationella business schools över hela världen som exempelvis INSEAD och Harvard.

Är Change Pro Simulation® något för dig?

 • Har din organisation ett stort antal förändringsinitiativ och pågående projekt där vissa inte framskrider enligt plan?
 • Är du själv involverad i att etablera ett strategiskt förändringsinitiativ?
 • Vill du få ditt team eller din organisation att vara mer samstämmiga kring budskapet?
 • Stöter vissa av dina ledare på motstånd i tvärfunktionella – eller matristeam?
 • Vill du öka din organisations förmåga att framgångsrikt leda förändringar?

Då är Change Pro Simulation® något för dig. Nedan finns en kort video från ett webbinar där Anna Sanderoth Vilkas persenterar hur Change Pro Simulation integreras i vår utbildning inom förändringsledning.

NÄR/VAR

Göteborg:
20-21 november 2023
och
13-14 mars 2024

 

 

TIDER

Kl. 09-17

HUR

Utbildningen är 2 dagar.

UTBILDARE

Anna Sanderoth Vilkas

PRIS

18 750:-

Förändringsledning med ChangePro Simulation®

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Namn(Obligatoriskt)
Billing address / Fakturaadress *(Obligatoriskt)
Namnlös(Obligatoriskt)
u

INFO

Är du inte redo att anmäla dig? Vill du veta mer?

Jag vill veta mer!

Har du frågor och vill veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du/Ni kanske vill anmäla flera deltagare från ett företag eller undrar om vi kan komma till företaget och hålla utbildning. Vi skräddarsyr gärna efter önskemål. Skriv vad du specifikt undrar över i meddelanderutan. Vi ser fram emot att höra av dig.

Namn(Obligatoriskt)
Anmälan och priser
 • En anmälningsavgift om 20% av kurspriset skall inbetalas vid anmälan (senast 5 dagar efter anmälan) för att anmälan skall anses vara bindande. Sker anmälan inom 14 dagar från kursstart skall hela kursavgiften inbetalas för att anmälan skall vara bindande.
 • Bokningsbekräftelse skickas vid beställning av alla våra öppna utbildningar med tydlig information om villkor för beställning.
 • Hela kursbeloppet skall inbetalas till sin helhet 10 (arbets)dagar och 14 (vecko)dagar före kursstart.
 • Det finns ingen sista dag för anmälan. Dock återbetalas ej kursavgifter (100%) om anmälan sker inom 14 dagar från kursstart. Hela kursavgiftern skall inbetalas om anmälan görs inom 14 dagar från kursstart för att anmälan skall vara bindande.
 • Alla priser redovisas exklusive mervärdesskatt. På beloppen tillkommer moms.
 • Utbildningen faktureras i samband med bokning. Betalningsvillkor faktura 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt lag.
Vid avbokning och ombokning
 • Avbokning som sker mer än 14 dagar före kursstart återbetalas i sin helhet.
 • Avbokningar som sker inom 14 dagar från kursstart återbetalas till 80%, anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • En kursanmälan som inkommer inom 14 dagar från kursstart skall betalas till sin helhet och återbetalas ej vid eventuell avbokning.
 • Ombokning till annat kurstillfälle till motsvarande pris är möjlig.
 • Vid utebliven närvaro utan avbokning är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgift återbetalas ej. Eventuell obetald kursavgift skall erläggas.
Eventuell datumändring och platsändring på utbildning
 • Kurser kan komma att behöva flyttas till ett annat datum eller annan plats. Meddelande sker via email till kursdeltagare senast 14 dagar innan kursstart.
 • Kurser med ändrat kursdatum eller ändrad plats återbetalas ej om det inte begärs av kursdeltagaren via mail inom 5 dagar från meddelande om ändrat datum skett. Övriga kostnader som uppstått pga. en datumändring ersätts ej. Kursdeltagare uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.
 • Kursdeltagande kan överlåtas på annan person. Skiftligt godkännande behöver inhämtas av utbildningsanordnaren.
 • Kursdeltagare med utbildning innestående kan anmäla sig på en ny utbildning när som helst inom 24 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs. Giltighetstiden för innestående utbildning löper ut efter 24 månader.
 • Deltagaren kan anmäla sig till en utbildning med ett värde motsvarande tidigare kursvärde.
 • Om deltagaren vill anmäla dig till en dyrare utbildning faktureras mellanskillnaden.
 • Om deltagaren anmäler sig på en billigare utbildning, krediteras ej mellanskillnaden.