Vilka Resultat ger Sumo Growth Institutes utbidningar?

För oss på Sumo Growth Institute är det viktigt att deltagare som avslutat någon av våra utbildningar får med sig konkreta verktyg och metoder som är tillämpbara och ger positiv effekt direkt. Vi arbetar därför med en kombination av inlärningsmetoder, både praktiska och teoretiska med bas i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) och vi följer löpande upp våra deltagare efter våra kurser för att förstå hur de haft användning av kursinnehållet och vilka effekter de upplever att de fått. Undersökning: Våra utbildningar och resultat.

Deltagarnas erfarenheter i vår undersökning

Vi har frågat några av våra tidigare deltagare, Sandra, Anders, Elinor och Anette, om deras upplevelse efter genomförd utbildning. De har alla ledande roller inom sina respektive gebit. Hos Sumo Growth Institute har de gått ledarskapsutbildningen; Anette och Anders samt Säljande Kommunikation; Sandra och Elinor. Vi har varit extra nyfikna på vad de lärt sig, vilka effekter de fått samt hur de upplever att utbildningen skiljer sig mot tidigare utbildningar de deltagit i. Så här svarar de:

1.      Hur har du använt dig av det du lärt dig?

Elinor: “Det är så bra i mötena att kunna använda sig av dessa verktyg som vi fått tex. så försöker jag alltid  skapa Rapport för att genom det få till effektiva möten med bättre samverkan. Jag jobbar också en del med NÖHRE i olika projekt för att alla ska få samsyn om vart vi vill vara och hur vi ska ta oss dit.”

Sandra: ”Verktygen jag fick under utbildningen är något som jag kan plocka fram både under lunchrasterna, under kundmöten samt budgetmöten. Det är en komplett samling av allt från konkreta modeller till tankesätt.”

Anette: ”Låt mig berätta om ett konkret exempel. Jag hade direkt efter utbildningen ett utmanande samtal med en enhetschef. Tidigare har sådana samtal kunnat bli aningen spända, men den här gången blev det ett mer naturligt samtal. Jag applicerade NÖHRE och Feedbackmodellen under samtalet. Jag använde NÖHRE för att öppna upp dialogen och skapa en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse. Genom att tillämpa Feedbackmodellen kunde jag leverera konstruktiv kritik på ett sätt som gav möjlighet till positiv förändring.

2.      Vilka effekter upplever du i din organisation efter du genomfört Utbildningen?

Sandra: ”Jag har med hjälp av dessa verktyg fått lättare att komma vidare i beslutsprocesser, få samsyn i kommande vägval och skapa starkare relationer. Detta hjälper oss att få framdrift i våra utmanande frågor där det ibland kan kännas läskigt att ta beslut.”

Elinor: “Ett exempel är när jag börjat arbeta med Perspektivförflyttning.  Det underlättar så mycket när vi tar oss tid till att förstå vad den andre ser och hör i det som förmedlas. Jag känner mig lugnare och upplever att jag även uppfattas som det då jag tänker mindre ”fel” och mer ”hur kan vi ge ännu bättre förutsättningar för att göra som förväntat”.”

3.      Hur upplevde du våra praktiska moment?

Anders: ”Det är bra med praktiska moment – man blir inte en kock av att läsa en kokbok. Att öva praktiskt på verkliga scenarion är toppen.”

Sandra: ”Det är otroligt nyttigt att få öva i riktiga situationer och inte bara lyssna på teorin.  Detta gjorde att jag fick en större inblick i mig själv och hur jag faktiskt agerar i situationer som uppstår och varför.”

4.      På vilket sätt skiljer sig Sumo Growth’s utbildningar mot andra utbildningar?

Anette: ”Det här är en coachande ledarskapsutbildning som lär en att ställa frågor som uppmuntrar mottagarens hjärna att ställa om. Man får lära sig hur vi förhåller oss till vår omgivning på ett konstruktivt sätt.”

Sandra: ”Det kändes som om jag gick en utbildning om mig själv och hur jag kan anpassa mina styrkor/svagheter till min fördel i interaktion med andra människor. Min upplevelse är att jag utbildades på en sådan nivå i kommunikation att kunskapen jag fått går att applicera i alla delar av livet, inte bara i kundmötet.

Anders: ”Absolut en av de bästa utbildningarna jag gått! Jag gillar att det var rak och tydlig information och att det händer mycket i utbildningen.”

Elinor: “Den handlar mer om förståelsen för mig själv och genom det hur jag skapar förståelse för andra. Jag har fått ett nytt perspektiv på sälj där det inte längre handlar om att ”kränga grejer” utan kunskap om att skapa förståelse för motparten och hur jag genom mitt sätt att agera och kommunicera kan påverka och förflytta kunden.”

Nästa naturliga steg för Sumo Growth Institute?

Det främsta vi tar med oss från deltagarnas feedback är att vår tro på kombinationen av teori och praktik med grunden i NLP:ns positiva psykologi faktiskt ger kraftfulla resultat i praktiken. Vi behåller metoder vi som vi noterar är framgångsrika och vässar kursinnehållet ytterligare genom förtydliganden och ännu mer praktik i träningsrummet för att göra bra ännu bättre!

Vill du veta mer om våra utbildningar? Läs mer om oss här.

Du kan läsa mer om vår Director of Education, Anna Sanderoth Vilkas, här.