Om att våga testa att skapa förändring genom coaching

Att använda den coachande modellen ”Testa, Notera, Jämför, Justera” är ett kraftfullt sätt att främja lärande, utveckling och kontinuerlig förbättring inom en organisation. Denna metod betonar iterativt lärande och anpassning, vilket är särskilt användbart i en miljö där förändring och anpassning är nödvändig.

Inkrementella små steg skapar stor förändring 

Coaching hjälper individer och organisationer att komma till skott och få det de vill göra gjort och ofta lyckas vi med det om vi försöker att göra det enkelt för oss själva genom att börja med det där allra minsta, det där som är absolut enklast att börja med, vi testar i alla fall det och så ser vi vad som händer och om vi behöver förändra något om det inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. På så sätt kommer vi igång och vi börjar ta små inkrementella steg framåt. DET är vad Testa, Notera, Jämför och Justera handlar om.

1. Testa

Att testa innebär att ta det där första steget mot att implementera en ny idé, metod eller strategi i en verklig arbetsmiljö. Det kan vara att introducera ett nytt arbetssätt, använda en alternativ metod eller tillämpa en ny teknik. Exempelvis kan en organisation som inför ett nytt arbetssätt för att förbättra samarbete och kommunikation testa detta i en begränsad grupp eller avdelning för att se hur det påverkar resultaten och teamets dynamik.

2. Notera

Att notera innebär att observera och dokumentera resultat och reaktioner under testfasen. Exempelvis kan ledare notera förbättringar eller utmaningar i produktivitet, medarbetares engagemang och eventuella hinder som uppstår under testperioden.

3. Jämför

Jämförelsefasen involverar en utvärdering av de noterade resultaten mot de förväntade eller önskade målen. Detta steg identifierar områden där eventuella  förändringar kan vara nyttiga. Exempelvis kan en organisation jämföra förändringens påverkan på medarbetarnas tillfredsställelse och motivation med de förväntade resultaten och de definierade målen.

4. Justera

Baserat på jämförelsen justeras strategin eller metoden för att bättre passa organisationens mål och krav. Detta kan innebära finjusteringar, ytterligare testning eller till och med en omprövning av hela strategin. Exempelvis, om resultaten inte uppfyller förväntningarna eller om man insett att det kan bli ännu bättre på ett annat sätt, kan organisationen justera strategin. Coaching och förändringsledning går hand i hand.

Genom att arbeta med ”Testa, Notera, Jämför, Justera” modellen skapar organisationer en cyklisk process av kontinuerlig förbättring. Denna iterativa metod är särskilt effektiv eftersom den tillåter organisationer att anpassa sig till föränderliga omständigheter, lära av sina erfarenheter och kontinuerligt optimera sina metoder för att uppnå önskade resultat. Dessutom uppmuntrar modellen till öppenhet, kommunikation och samarbete inom teamet, vilket är avgörande för en framgångsrik förändringsprocess. Coaching och förändringsledning går skillnad, på riktigt.

Läs mer om våra utbildningar här.

Läs mer om vår affärsutveckling här.