UTBILDNING

Förändrings-

ledning

Vår utbildning är skapad för att hjälpa ledare och chefer att framgångsrikt navigera förändringsinitiativ.

Upplevelsebaserad kompetens:
Genom Change Pro Simulation® får du praktisk erfarenhet och djup förståelse inom Change Management.

Teoretisk kompetens:
Genom att kombinera praktisk simulering med teoretisk kunskap ger vi dig en grundläggande helhetsförståelse för förändringsledning.

 

Förändringledning utbildning

OM

VÅR UTBILDNING I FÖRÄNDRINGSLEDNING

Kort om vår utbildning i förändringsledning

Denna intensiva och roliga utbildning är på två dagar. Vi kombinerar modern forskning, teori och praktik för att ge dig en grundläggande förståelse för framgångsrik förändringsledning. En unik del i utbildningen är att vi inkluderar spelet Change Pro Simulation®. Spelet sker i lag om 3 till 6 personer. 

Change Pro Simulation® – Förändring i praktiken:
 • Change Pro Simulation® är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att förstå och bemästra förändringsledning.
 • Baseras på Professor Jean-Francois Manzonis forskning vid INSEAD, en av världens främsta handelshögskolor.
 • Genom simuleringen får du praktisk erfarenhet och lär dig att fatta taktiska beslut.
 • Utanför de ledande universiteten finns det endast 250 Certified Change Pro Facilitators i världen. Anna Sanderoth Vilkas på Sumo Growth Institute är den enda i Sverige. Anna är en karismatisk, kunnig moderator som leder spel och samtal på en hög nivå, även på engelska. Allt för att maximera lärandet och skapa en god känsla i rummet.
Teori och praktik varvas. Bok ingår.
 • I priset för utbildningen ingår boken ”Chilla – Din guide till framtidens ledarskap”.
 • Vi varvar teori från boken med praktiska övningar från Change Pro Simulation®.
 • Du får förståelse för de grundläggande principerna bakom framgångsrik förändringsledning och hur du applicerar dem i verkliga situationer.Förändringsledning
Motivera och engagera
 • Lämpar sig för alla, oavsett tidigare erfarenhet.
 • Stärker din förmåga att motivera andra och skapa engagemang.
Internationellt erkänt
 • Change Pro Simulation® används av internationella business schools som INSEAD och Harvard.
 • Dynamiken under simuleringarna ger insikter oavsett syfte
Perfekt för dig som arbetar med att implementera AI
 • Vår metodik är applicerbar inom alla förändringsprojekt och är även perfekt för dig som arbetar med AI-projekt.
Så här fungerar Change Pro Simulation®

När vi genomför en omgång med Change Pro sker det i små grupper om 3-6 personer. Grupperna tävlar mot varandra i att på snabbast tid och med bäst strategi genomföra en fiktiv förändring i en stor organisation. Tävlingen sker på laptop och teamet ställs inför olika alternativ och utmaningar. Att gå igenom hela spelet tar mellan 1,5 till 2 timmar.

Under spelets gång får teamet hela tiden visuell bekräftelse på hur det går. Teamet får också respons via ljudeffekter från spelet om man är på rätt väg eller inte. De övriga teamen bokstavligen hör varandras med- och motgångar. Energi och glädje skapas i rummet.

Simuleringen varvas med förändringsteori. 

Läs mer Change Pro Simulation här.

Dessa nyckelfärdigheter får du

Som deltagare i utbildningen får du flera viktiga nyckelfärdigheter.

 • De fem stegen i köpadoptionsprocessen
 • Intressentanalyser
 • Att sätta samman en kraftfull grupp för att styra förändringen, genom att utse rätt medarbetare för uppdraget
 • Vikten av att förstå och använda både formella och informella nätverk. Vem är det egentligen som kan påverka vem?
 • Hur kan man på ett tidigt stadie skapa någon form av missnöje med den nuvarande situationen, och varför är det viktigt?
 • Det nödvändiga i att på bästa sätt, använda en mix av tekniker och taktiker anpassat till att nå individer, små eller stora grupper.
 • Vikten av rätt timing, betydelsen av att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.
 • Hur man utvecklar och upprätthåller drivkraften i ett projekt.
 • Vikten av kommunikation, när, vad och i vilket media.
Vår SUMO-metodik

Vår metodik är ett sätt att skapa fokus, engagemang och glädje. Vår SUMO-metodik väver in vikten av att hela tiden tänka i Synergier med utgångspunkt i Uniciteten för varje individ, team och organisation. Utifrån det väljs vilka krafter som ska och kan Mobiliseras för att skapa Optimala resultat utifrån tillgängliga resurser. Allt i en rytm som säkrar det systemiska perspektivet.

 

Historisk, vetenskaplig grund och etik
 • Change Pro Simulation® är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att förstå och bemästra förändringsledning och baseras på Professor Jean-Francois Manzonis forskning vid INSEAD, en av världens främsta handelshögskolor.
 • Genomgående i alla delar av utbildningen kommer vi att hålla det etiska perspektivet högt med både INLPTA:s och ICF:s etiska riktlinjer som ramverk. Grunden för att skapa kreativt tankeväckande processer i samverkan med andra är ICF:s åtta kärnkompetenser för professionell coaching. På samma sätt fungerar NLP:s grundantaganden om människans relation till sig själv och sin omvärld. Allt detta utgör grundpelare i våra utbildningar.
Ledarskapsutbildning

Efter genomförd utbildning får du en Sumo Diploma, Change Managent. Bra att ha på sin CV.

Very, very good set-up which was both extremely developing and a lot of fun. In addition, Anna adds great value through her competence and professionalism. It was two great days.

 

Stefan Rothmaier

Global Business Development, IKEA of Sweden

Boka din plats

VAR

Stockholm & Göteborg eller enligt ö.k.

 

TIDER

Kl. 09-16
Mobilfri tid för full närvaro.

HUR

Vår utbildning är på 2 dagar.

UTBILDARE

Anna Sanderoth Vilkas

PRIS

18 750:-

Våra utbildningar i förändringsledning bokas ofta företagsspecifik. Vi har haft uppdrag för bland annat IKEA och Systembolaget.

Vi planerar att även arrangera öppna utbildningar där du kan boka din plats individuellt. Är du intresserad av att anmäla intresse för dig enskilt, anmäler du intresse nedan. Vi kontaktar dig när vi har en full grupp. Vi har redan en väntelista.

Om du och ditt företag önskar boka en företagsspecifik utbildning går det bra att använda formuläret nedan. Skriv i meddelandefältet hur många deltagare ni tror att det blir.

Förändringsledning med ChangePro Simulation®

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Namn(Obligatoriskt)
Billing address / Fakturaadress *(Obligatoriskt)
Namnlös(Obligatoriskt)

För dig som vill veta mer

Nedan finns en kort video från ett webbinar där Anna Sanderoth Vilkas persenterar hur Change Pro Simulation integreras i vår utbildning inom förändringsledning.

Våra utbildningar är unika och skräddarsydda för att ge dig den bästa möjliga kompetensen. Efter avslutad utbildning får en Sumo Diploma, Change Managent.