SUMO GROWTH INSTITUTE

Vi är tillväxtinstitutet som utbildar morgondagens hållbara människor, ledare och medarbetare.

Välkommen med på resan.

Vi är tillväxtinstitutet  för ledar- och medarbetarskap samt personlig utveckling.

 

Vi erbjuder utbildningar som kombinerar affärsmässiga och mänskliga värden för att accelerera individers, teams och organisationers utveckling. Våra utbildningar ger dig inte bara teoretisk kunskap utan också praktiska verktyg och beprövade metoder som omedelbart kan omsättas i praktiken. Kärnan i det vi gör är att förstå och utnyttja hjärnans kraft i mänsklig kommunikation för att skapa verklig förändring.

Efter avslutad utbildning kommer du att lämna oss med kunskap om hur du på olika sätt kan sätta konkreta och riktade mål. Detta är en av grundpelarna för framgångsrikt ledarskap, oavsett om det handlar om att leda dig själv eller andra. Dessutom kommer du att ha kraftfulla verktyg för att öka din och andras förmåga att omfamna förändring. Vi kommer också att lära dig att kommunicera på ett sätt som skapar ömsesidigt ansvar och förtroende samt kommunikation som ger dig förmågan att hantera feedback och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi tar din utveckling på allvar – vi investerar i den långsiktigt. Dina utbildningsdagar hos oss är bara början. Efter din utbildning kan du, om du vill, bli del av Sumo Growth Club, ett community där vi kontinuerligt driver din kompetens och utveckling framåt. Med regelbundna möten, både i fysisk och digital form, får du inte bara fördjupa dina redan befintliga kunskaper och färdigheter, utan du introduceras också till nya och intressanta metoder som kommer att hjälpa dig som ledare och individ. [Detta helt utan extra kostnad.]

 

 

Våra utbildningar

Diploma ledare: Ledarskapsutveckling med fokus på målsättningsmodeller, effektiv kommunikation för feedback, grundläggande förändringsledning och konflikthantering.

Diploma säljande kommunikation: Säljutbildning som kompletterar traditionella försäljningsmodeller med verktyg för strategisk kommunikation och tekniker för långsiktigt relationsbyggande.

Förändringsledning – Change Pro Simulation: ledarskapsutveckling genom en unik upplevelsebaserad utbildning med fokus på att öka förmågan att framgångsrikt förverkliga förändringsinitiativ.

Du blir diplomerad och certifierad

Våra utbildningar har bland annat sina rötter i NLP, Neurolingvistisk programmering och det coachande förhållningssättet med coaching som metodik samt positiv psykologi. Vi är ensamma om att erbjuda en mix av  dessa inriktningar kryddat med vår SUMO-metodik. All undervisning i coachning baseras på ICFs (International Coaching Federation) 8 grundantaganden.

Våra Diplomautbildningar ger dig en sk. ”Diploma in the art and science of NLP” (Nevrolingvistisk Programmering), vilken är grunden du behöver för att nå vidare certifiering inom NLP. Certifieringsnivåerna går från Diploma, Business Communication Practitioner, NLP Coach till NLP Business Communication Master Practitioner. Du blir även SUMO-diplomerad inom de olika stegen. Dina diplom och certifieringar visar tydligt utbildningens inriktning och omfattning i tid.

Scarf-modellen

Vår metodik

Vårt utbildningskoncept, som vi kallar SUMO-metodik, är skapat av vår Director of Education, Anna Sanderoth Vilkas, med bakgrund från näringslivet i roller som både HR-Direktör och international change manager.

SUMO – metodiken ger verktyg att skapa fokus, engagemang och glädje. Vår SUMO-metodik väver in vikten av att hela tiden tänka i Synergier med utgångspunkt i Uniciteten för varje individ, team och organisation. Utifrån det väljs vilka krafter som ska och kan Mobiliseras för att skapa Optimala resultat utifrån tillgängliga resurser – SUMO. Allt i en rytm som säkrar det systemiska perspektivet.

Våra utbildningar

DEN HÅLLBARA MÄNNISKAN

AKTIVA MEDARBETARE

FRAMTIDENS FÖRETAG

DEN MODERNA LEDAREN

ATT LEDA FÖRÄNDRING

VÅRA AKTUELLA UTBILDNINGAR

Här kan se våra aktuella utbildningar. Vi fokuserar på två Diplomautbildningar med olika inriktning: Säljande kommunikation, modernt och tillitsfullt ledarskap. Våra fortsättningsutbildningar heter Practitioner steg 1 och steg 2. Vår utbildning i förändringsledning, Change Pro Simulation, baseras på en upplevelsebaserad modell för att få testa förändring i praktiken – denna utbildning är vi ensamma om i Sverige. Utbildningen är populär på internationella business schools som exempelvis Harvard och INSEAD.

Fler utbildningar lanseras löpande.