SUMO GROWTH INSTITUTE

Vi är tillväxtinstitutet som utbildar morgondagens hållbara människor, ledare och medarbetare.

Välkommen med på resan.

Vi är tillväxtinstitutet  för ledar- och medarbetarskap samt personlig utveckling.

 

Vi erbjuder utbildningar som skapar tillväxt för individer, team och organisationer. Vi får dig att växa både som individ och i din roll som ledare eller medarbetare.  Våra utbildningar ger dig alltid verktyg och strategier du kan använda direkt i din vardag och på arbetet. Du får tillgång till nya tankesätt du har nytta av i ditt självledarskap såväl som i ditt övriga ledar- och medarbetarskap. Vi frigör kraften hos dig och skapar de förutsättningar du behöver för att fortsätta lyckas. Kommunikation på hjärnans villkor.

 

 

Du blir diplomerad och certifierad

Vårt arbetssätt har bland annat sina rötter i NLP, Neurolingvistisk programmering och det coachande förhållningssättet med coaching som metodik. All undervisning i coaching baseras på ICFs (International Coaching Federation) 8 grundantaganden. Vi är ensamma om att erbjuda en mix av båda dessa inriktningar kryddat med vår SUMO-metodik.

Våra utbildningar ger dig grunden du behöver för att bli certifierad på olika nivåer av INLPTA i the art and science of NLP. Certifieringsnivåerna går från Diploma, Business Communication Practitioner, NLP Coach till NLP Business Communication Master Practitioner. Du blir även SUMO-diplomerad inom de olika stegen. Dina diplom och certifieringar visar tydligt utbildningens inriktning och omfattning i tid.

 

Vår metodik

Vårt utbildningskoncept, som vi kallar SUMO-metodik, är skapat av vår Director of Education, Anna Sanderoth Vilkas, med bakgrund från näringslivet i roller som både HR-Direktör och international change manager.

SUMO – metodiken ger verktyg att skapa fokus, engagemang och glädje. Vår SUMO-metodik väver in vikten av att hela tiden tänka i Synergier med utgångspunkt i Uniciteten för varje individ, team och organisation. Utifrån det väljs vilka krafter som ska och kan Mobiliseras för att skapa Optimala resultat utifrån tillgängliga resurser – SUMO. Allt i en rytm som säkrar det systemiska perspektivet.

VÅRA 5 UTBILDNINGSSPÅR

Att leda sig själv som individ och att leda ett företag eller organsisation har sina utmaningar. Oavsett var du befinner dig i karriären eller livet är kommunikation en viktig nyckelfaktor. Vi erbjuder en rad utbildningar som stärker dig i din resa mot framtiden. Dessa utbildningar är indelade i 5 olika spår. Från individ till företag och organisation.

DEN HÅLLBARA MÄNNISKAN

AKTIVA MEDARBETARE

FRAMTIDENS FÖRETAG

DEN MODERNA LEDAREN

ATT LEDA FÖRÄNDRING

VÅRA AKTUELLA UTBILDNINGAR

Här kan du se våra aktuella utbildningar. Vi har fyra olika Diplomautbildningar med olika inriktningar såsom säljande kommunikation, modernt ledarskap, hållbara människan och fokus föräldrarskap. Våra fortsättningsutbildningar heter Practitioner steg 1 och steg 2. Vår utbildning i förändrings-ledning, Change Pro Simulation, baserar sig på det världs-ledande verktyget som snabbt får viktiga insikter att landa.

Fler utbildningar lanseras löpande.