UTBILDNING

Ledarskap

Vår ledarskapsutbildning är skräddarsydd för att ge dig de verktyg och färdigheter du behöver för att bli en framgångsrik ledare. Genom praktisk träning och teoretisk kunskap lär du dig att navigera i dagens dynamiska arbetsmiljö, kommunicera effektivt med ditt team och hantera förändringar på ett konstruktivt sätt.

Oavsett om du är ny som ledare eller vill utveckla dina befintliga färdigheter, är vår utbildning en investering i din professionella tillväxt.

Vår Diploma i ledarskap är således för dig som vill vässa ditt ledarskap. Du kan vara allt från VD till ledare för en grupp eller team. Utbildningen är på totalt 4 dagar fördelat på 2 dagar i taget.

Du får med dig kraftfulla verktyg som du kan använda dig av direkt i din vardag som ledare. Teori varvas med praktiska övningar som skapar resultat.

Ledarskapsutbildning

OM

VÅR LEDARSKAPSUTBILDNING

Kort om vår ledarskapsutbildning

Vår ledarskapsutbildning är designad för att ge dig de färdigheter och verktyg som krävs för att bli en framgångsrik ledare i dagens dynamiska arbetsmiljö.

Nedan ser du exempel på moment som ingår i utbildningen.

Kommunikationsmodellen

En modell för ökad förståelse av varje människas unicitet inom kommunikation. Vi går igenom de filter alla har, som påverkar hur du uppfattar händelser. Hur det som sker runt omkring oss omvandlas till högst personliga tolkningar. Hur dessa i sin tur påverkar våra beteenden, vår fysiologi och vårt tillstånd.

Rapport

Hur man bygger och förbättrar sin förmåga att stärka relationer. Vi kommer att gå igenom hur människor föredrar att vara med likasinnade. Hur man skapar en grund för goda relationer genom att matcha och spegla, och hur man kan testa styrkan i relationen genom att följa och leda. Vi kommer även att fokusera på vikten av aktivt lyssnande och kraften i att vara genuint nyfiket intresserad.

Språklig påverkan

Hur påverkar det språk vi använder våra resultat? Vi kommer att tala om kraften i ett resultatformulerat positivt språk. Vi går igenom ord som påverkar vår sinnesstämning positivt och negativt. På vilket sätt vi använder språket i förhandlingssituationer och för att öppna upp för nya möjligheter.

Tillstånd, sinnesstämning

Hur man förbättrar sin förmåga att förstå och samspela med andra genom att använda och finjustera sitt sätt att arbeta med sina sinnen. Vi kommer även att lära oss mer om våra sinnens finare nyanser i syfte att kunna motivera sig själv och andra. Vi kommer att lära oss om att vårt tillstånd har en direkt effekt på de resultat vi uppnår och hur vi genom att arbeta med vårt tillstånd kan påverka våra resultat.

Feedback

Vad är feedback, när ska det användas? Vi går igenom en klok modell för hur man ger och tar emot stärkande feedback

Perspektivförändring

Vi kommer att lära oss några enkla verktyg för att ändra perspektiv i syfte att lösa problem och öka kreativitet. Vi kommer även att uppleva hur vi kan använda en tidsaxel för att få nya perspektiv och komma till insikter och handling.

PERMA – modellen

Vi kommer att titta på en modell för ökat välbefinnande, och lära oss hur vi kan använda den för att stärka välmåendet för oss själva och andra.

SCARF – modellen

Vi kommer att lära oss grunderna i en hjärnbaserad modell för samverkan och börja nosa på hur vi använder den för att förstå och hantera både oss själva och andra i olika situationer och sammanhang.

SMART-modellen

Vi presenterar SMART som är en utmärkt målformuleringsmodell som passar för ett stort antal områden.

Vår SUMO-metodik

Vår metodik är ett sätt att skapa fokus, engagemang och glädje. Vår SUMO-metodik väver in vikten av att hela tiden tänka i Synergier med utgångspunkt i Uniciteten för varje individ, team och organisation. Utifrån det väljs vilka krafter som ska och kan Mobiliseras för att skapa Optimala resultat utifrån tillgängliga resurser. Allt i en rytm som säkrar det systemiska perspektivet.

 

Historisk, vetenskaplig grund och etik

Genomgående i alla delar av utbildningen kommer vi att hålla det etiska perspektivet högt med både INLPTA:s och ICF:s etiska riktlinjer som ramverk. Grunden för att skapa kreativt tankeväckande processer i samverkan med andra är ICF:s åtta kärnkompetenser för professionell coaching. På samma sätt fungerar NLP:s grundantaganden om människans relation till sig själv och sin omvärld. Allt detta utgör grundpelare i våra utbildningar.

Ledarskapsutbildning

Efter genomförd ledarskapsutbildning får du den internationellt erkända certifieringen, Diploma in the art and science of Neuro-Linguistic Programming. Bra att ha på sin CV.

Jag har gått många olika ledarskapsutbildningar genom åren. Men jösses, detta var på en helt annan nivå. En riktig ögonöppnare är vad jag kallar det. Jag fick en helt annan förståelse för hur viktig jag själv är i all mellanmänsklig kommunikation. Samtidigt fick jag verktyg jag inte kände till tidigare.  Jag rekommenderar denna utbildning skarpt.

Niclas Johansson

VD, Fagerberg, Indutrade

Boka din plats

VAR

Stockholm & Göteborg

 

TIDER

Kl. 08-17
Mobilfri tid för full närvaro.

HUR

Vår utbildning är på 2 + 2 dagar.

UTBILDARE

Anna Sanderoth Vilkas/Madeleine Fiedler Andrén

PRIS

24 500:-

Diploma ledare anmälan

Fyll i dina uppgifter nedan och välj stad och datum. Du får ett mail med en bekräftelse och hur du betalar.

Namn(Obligatoriskt)
Billing address / Fakturaadress *(Obligatoriskt)
Choice of education *(Obligatoriskt)
Här skriver du in den eventuella kod du fått. Annars lämna tomt.
Namnlös(Obligatoriskt)

Våra ledarskapsutbildningar är unika och skräddarsydda för att ge dig den bästa möjliga kompetensen. Med rötter i NLP, Neurolingvistisk programmering och det coachande förhållningssättet enligt ICF, erbjuder vi en unik mix av inriktningar. Dessutom använder vi vår egen SUMO-metodik för att skapa verklig förändring.

Genom att bli diplomerad och certifierad hos oss får du en gedigen grund i NLP och möjlighet att fortsätta din certifiering inom området. Vi erbjuder flera nivåer, från Diploma till NLP Communication Master Practitioner. Dina diplom och certifieringar visar tydligt din utbildningsinriktning och omfattning i tid.