VÅRA UTBILDNINGAR

Våra diplomautbildningar

Våra diplomautbildningar ger dig bland annat svaren på följande frågor. Vad lägger grunden till att vi får de resultat vi får, i livet, arbetet och i samspelet med andra? Hur kommer det sig att vi har svårare att komma till vår rätt i vissa sammanhang? Hur sätter vi mål så att de skapar motivation och engagemang att lyckas för oss själva och för andra? Hur kommer det sig att du kommer bättre till din rätt när du respekterar andra precis som de är?

Utbildningen har sin grund i det coachande förhållningssättet så som coaching definieras av International Coaching Federation. Detta i kombination med Neuro-lingvistisk programmering kryddat med det senaste inom ledarskap, positiv psykologi, neuroledarskap, arbets- och organisationsteori.

Utbildningen ger dig en helt ny förståelse för och grund att stå på i ditt samspel med dig själv och andra. Väl genomfört ger den dig även den internationellt erkända certifieringen, Diploma in the art and science of Neuro-Linguistic Programming,

LÄS MER HÄR

Alla våra diplomautbildningar bygger på samma grundstruktur men är anpassade till olika målgrupper. Några av de moment som är gemensamma för alla är:

 • Kommunikationsmodellen – En modell för ökad förståelse av varje människas unicitet inom kommunikation. Vi går igenom de filter alla har genom vilka man uppfattar händelser. Hur det som sker runt omkring oss omvandlas till högst personliga tolkningar inom var och en. Hur dessa i sin tur påverkar våra beteenden, vår fysiologi och vårt tillstånd.
 • Rapport – Hur man bygger och förbättrar sin förmåga att stärka relationer. Vi kommer att gå igenom hur människor föredrar att vara med likasinnade. Hur man skapar en grund för goda relationer genom att matcha och spegla, och hur man kan testa styrkan i relationen genom att följa och leda. Vi kommer även att fokusera på vikten av aktivt lyssnande och kraften i att vara genuint nyfiket intresserad.
 • Språklig påverkan – Hur påverkar det språk vi använder våra resultat? Vi kommer att tala om kraften i ett resultatformulerat positivt språk. Vi går igenom ord som påverkar vår sinnesstämning positivt och negativt. Hur vi använder språket i förhandlingssituationer och för att öppna upp för nya möjligheter.
 • Tillstånd, sinnesstämning – Hur man förbättrar sin förmåga att förstå och samspela med andra genom att använda och finjustera sitt sätt att arbeta med sina sinnen. Vi kommer även att lära oss mer om våra sinnens finare nyanser i syfte att kunna motivera själv och andra. Vi kommer att lära oss om att vårt tillstånd har en direkt effekt på de resultat vi uppnår och hur vi genom att arbeta med vårt tillstånd kan påverka våra resultat.
 • Framgångsrika önskade målbilder – Vilka ingredienser har ett mål som skapar stark motivation och framåtkraft? Och hur säkerställer jag att målbilden verkligen är någonting jag önskar? Vi kommer även att gå igenom olika sätt att sätta mål och hur vi bygger vår leveransmuskel. Vi lär oss hur vi använder tidsaxel för att planerar för det vi vill uppnå på kort och lång sikt.
 • Feedback – Vad är feedback, när ska det användas? Vi går igenom en klok modell för hur man ger och tar emot stärkande feedback.
 • Perspektivförändring – Vi kommer att lära oss några enkla verktyg för att ändra perspektiv i syfte att lösa problem och öka kreativitet. Vi kommer även att uppleva hur vi kan använda en tidsaxel för att få nya perspektiv och komma till insikter och handling.
 • PERMA – modellen – Vi kommer att nosa på en modell för ökat välbefinnande, och lära oss hur vi kan använda den för att stärka välmåendet för oss själva och andra.
 • SCARF – modellen – Vi kommer att lära oss grunderna i en hjärnbaserad modell för samverkan och börja nosa på hur vi använder den för att förstå och hantera både oss själva och andra i olika situationer och sammanhang.
 • SUMO – metodiken – Ett sätt att skapa fokus, engagemang och glädje. Vår SUMO-metodik väver in vikten av att hela tiden tänka i Synergier med utgångspunkt i Uniciteten för varje individ, team och organisation. Utifrån det väljs vilka krafter som ska och kan Mobiliseras för att skapa Optimala resultat utifrån tillgängliga resurser. Allt i en rytm som säkrar det systemiska perspektivet.
 • Historisk och vetenskaplig grund, etik, grundantaganden och kärnkompetenser. Genomgående i alla delar av utbildningen kommer vi att hålla det etiska perspektivet högt med både INLPTA:s och ICF:s etiska riktlinjer som ramverk. Grunden för att skapa kreativt tankeväckande processer i samverkan med andra är ICF:s åtta kärnkompetenser för professionell coaching. På samma sätt fungerar NLP:s grundantaganden om människans relation till sig själv och sin omvärld. Allt detta utgör grundpelare i våra utbildningar.
Diploma säljande kommunikation

Diploma säljande kommunikation

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar i en roll där du har kontakt med kunder och ska bidra till en ökad försäljning. Du kan vara ute- eller innesäljare, projektledare eller konsult. Du kan arbetar i support, helpdesk, eller som egenföretagare.

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Men Man Måste - Ordens makt Vi människor har en fascinerande förmåga att kommunicera. Våra ord skapar sammanhang och berättelser som skapar kraft. Våra ord och vår förmåga att uttrycka tankar och känslor är mäktiga. Samtidigt kan våra ord även hämma handling. Det här...

Diploma hållbara människan

Diploma hållbara människan

Denna utbildning vänder sig till dig som är coach, rådgivare, handledare och vill bredda dina kompetenser om människan. Kanske är du intresserad av självledarskap, personlig utveckling och mental träning för egen del.

Diploma föräldrar

Diploma föräldrar

Utbildningen vänder sig till dig – förälder, far-/morförälder, bonusförälder. Här får du fler verktyg för att öka barnets förståelse för sig själv och världen runt omkring.

Våra Practitioner steg 1 – utbildningar

Utbildningarna bygger vidare på de kunskaper du har med dig från en NLP Diploma, som du antingen har gått hos oss eller hos annan utbildningsarrangör. Du kan välja mellan följande Practitioner steg 1 utbildningar:

 • Det moderna ledarskapet
 • Konsten att bygga förtroende
 • Den hållbara människan

Oavsett vilket spår du väljer fördjupar vi oss ytterligare inom hur vi arbetar med en tydlig resultatram i fokus. Du får ännu fler verktyg för att skapa förflyttning i en önskad riktning, för dig själv och för andra. Du kommer att få med dig en mängd värdefulla verktyg, kunskaper och insikter som kommer öka din förståelse för hur människor kommunicerar, utvecklas, förändras och växer. Du kommer att få tillgång till nya vägar för att positivt inspirera dig själv och andra i att nå sin fulla potential.

De verktyg vi arbetar med kommer att vara direkt tillämpningsbara i din vardag och på så vis öka ditt och andras fokus, engagemang och glädje. Vi kommer att lägga mycket vikt vid det coachande förhållningssättet och öka din kunskap om hur man lyftar fram och bygger vidare på varje individs, teams och organisations unicitet.

Utbildningen har sin grund i det coachande förhållningssättet så som coaching definieras av International Coaching Federation. Detta i kombination med Neuro-lingvistisk programmering kryddat med det senaste inom ledarskap, positiv psykologi, neuroledarskap, arbets- och organisationsteori.

Utöver att utbildningen ger dig en helt ny förståelse för och grund att stå på i, ditt samspel med dig själv och andra ger en väl genomfört Practitioner steg 1 tillsammans med fortsättningsutbildningen Practitioner steg 2 den internationellt erkända certifieringen, Certified Practitioner in the art and science of Neuro-Linguistic Programming.

Practitioner 1: Det moderna ledarskapet

Practitioner 1: Det moderna ledarskapet

Utbildningen vänder sig till dig som vill växa inom det moderna ledarskapet och vill införliva det i ditt naturliga sätt att vara. Du kommer att få tillgång till verktyg att använda för att hjälpa varje individ att utvecklas och ta större ansvar för helheten

Practitioner 1: Det moderna ledarskapet

Practitioner 1: Konsten att bygga förtroende

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina förmågor att identifiera nya affärsmöjligheter hos nya och befintliga kunder och komma till avslut. Vi fokuserar på att människor gör affärer med människor.

Practitioner 1: Det moderna ledarskapet

Practitioner 1: Den hållbara människan

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av personlig utveckling oavsett om det är din egen eller att vara ett stöd i andras. Hur skapar vi oss en bra livsrytm, hanterar den inre kritikern och skaffar oss en inre hejarklack.

Practitioner steg 2: Fortsättningsutbildning

Practitioner steg 2: Fortsättningsutbildning

Du kommer att lära dig kraftfulla verktyg för hur du och andra lever ett eget valt liv. Vi kommer att dyka ännu djupare in i våra medvetna och omedvetna processer och deras påverkan på hur vi tolkar vårt dagliga liv, sätter våra ambitioner och hanterar våra relationer.

Förändringsledning med ChangePro Simulation®

Förändringsledning med ChangePro Simulation®

Change Pro Simulation® är utvecklat för att hjälpa ledare och chefer att öka sin förmåga att framgångsrikt förverkliga förändringsinitiativ, genom att ge en upplevelsebaserad fördjupad kompetens inom Change Management – förändringsledning.

Coachmentorering samt handledning

För dig som är coachutbildad och vill ansöka om ICF-certifiering eller ska förnya din certifierng så erbjuder vi coachmentorering och handledning. Vi har mentorer certifierade på alla nivåer, ACC, PCC och MCC.