Aktuellt

Undersökning: Våra utbildningar och resultat

Undersökning: Våra utbildningar och resultat

Vilka Resultat ger Sumo Growth Institutes utbidningar? För oss på Sumo Growth Institute är det viktigt att deltagare som avslutat någon av våra utbildningar får med sig konkreta verktyg och metoder som är tillämpbara och ger positiv effekt direkt. Vi arbetar därför...

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Men Man Måste - Ordens makt Vi människor har en fascinerande förmåga att kommunicera. Våra ord skapar sammanhang och berättelser som skapar kraft. Våra ord och vår förmåga att uttrycka tankar och känslor är mäktiga. Samtidigt kan våra ord även hämma handling. Det här...

Förändringsledning

Förändringsledning

Transformera Ditt Företag med våra Förändringsledningsutbildningar. Introduktion: Förändring är den enda konstanten i dagens snabbrörliga affärsvärld. Oavsett om du är en erfaren företagsledare eller en nystartad entreprenör, eller är verksam i en organisation så är...

FÖRMÅGAN ATT SÄTTA TYDLIGA MÅL

FÖRMÅGAN ATT SÄTTA TYDLIGA MÅL

Att kunna sätta tydliga och begripliga mål är en fundamental aspekt av ett framgångsrikt ledarskap. En framgångsrik ledare är inte bara någon som kan guida och inspirera andra, utan också någon som kan sätta tydliga mål och vägleda sitt team mot att uppnå dem. Det...

Ledarskap som driver organisationen framåt

Ledarskap som driver organisationen framåt

Ledarskapets centrala roll i organisationen kan inte överskattas. På Sumo Growth Institute inser vi vikten av att utbilda ledare för att säkerställa att hela organisationen arbetar i harmoni och rör sig i rätt riktning. Syfte och vision för framtidens ledarskap För...

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Personlig Utveckling vid Sumo Growth Institute: Från Omedveten Inkompetens till Omedveten Kompetens I livet är utveckling en konstant följeslagare. Oavsett vilken utbildning eller kurs du väljer att följa vid Sumo Growth Institute, kommer din personliga utveckling att...

NLP – Det här är NLP

NLP – Det här är NLP

Kommunikation på Hjärnans Villkor - Det här är NLP NLP ger oss metoder och verktyg som tydliggör vad det är som gör att vi ibland har svårt att få till förändring och komma vidare i livet. Det hjälper oss också att hitta vägar att ta oss därifrån. Vi lär oss notera...