PRACTITIONER 1 KONSTEN ATT BYGGA FÖRTROENDE

Bygg på din diploma.

PRACTITIONER 1 KONSTEN ATT BYGGA FÖRTROENDE

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina förmågor att identifiera nya affärsmöjligheter hos nya och  befintliga kunder och komma till avslut.

Vi fokuserar på att människor gör affärer med människor. Vi kommer att gå igenom hur man bygger förtroende, kommunikationen kan ske fysiskt eller digitalt, både i tal och skrift. Du kommer att få språkliga verktyg som öppnar dörrar. Genom att anamma ett coachande förhållningssätt kommer du att få verktyg som binder dig närmre dina nya och befintliga kunder.

Utöver det gemensamma innehållet för alla våra Practitioner steg 1-utbildningar kommer du även att få:

 • Fördjupning inom förhandling mellan parter en modell för win-win
 • Anpassade fördjupningar av delar av Meta- och Miltonmodellen
 • Fördjupning inom perspektivförflyttning

NÄR/VAR

Göteborg:
17-19 april +
13-15 maj 2024

 

TIDER

Kl. 08-17

HUR

Utbildningen är 3 + 3 dagar.

UTBILDARE

Anna Sanderoth Vilkas med flera

PRIS

33 750:-

Practitioner 1: Konsten att bygga förtroende

Fyll i dina uppgifter nedan och välj stad och datum. Du får ett mail med en bekräftelse och hur du betalar.

Namn(Obligatoriskt)
Billing address / Fakturaadress *(Obligatoriskt)
Choice of education *(Obligatoriskt)
Namnlös(Obligatoriskt)
u

INFO

Är du inte redo att anmäla dig? Vill du veta mer?

Jag vill veta mer!

Har du frågor och vill veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du/Ni kanske vill anmäla flera deltagare från ett företag eller undrar om vi kan komma till företaget och hålla utbildning. Vi skräddarsyr gärna efter önskemål. Skriv vad du specifikt undrar över i meddelanderutan. Vi ser fram emot att höra av dig.

Namn(Obligatoriskt)
Anmälan och priser
 • En anmälningsavgift om 20% av kurspriset skall inbetalas vid anmälan (senast 5 dagar efter anmälan) för att anmälan skall anses vara bindande. Sker anmälan inom 14 dagar från kursstart skall hela kursavgiften inbetalas för att anmälan skall vara bindande.
 • Bokningsbekräftelse skickas vid beställning av alla våra öppna utbildningar med tydlig information om villkor för beställning.
 • Hela kursbeloppet skall inbetalas till sin helhet 10 (arbets)dagar och 14 (vecko)dagar före kursstart.
 • Det finns ingen sista dag för anmälan. Dock återbetalas ej kursavgifter (100%) om anmälan sker inom 14 dagar från kursstart. Hela kursavgiftern skall inbetalas om anmälan görs inom 14 dagar från kursstart för att anmälan skall vara bindande.
 • Alla priser redovisas exklusive mervärdesskatt. På beloppen tillkommer moms.
 • Utbildningen faktureras i samband med bokning. Betalningsvillkor faktura 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt lag.
Vid avbokning och ombokning
 • Avbokning som sker mer än 14 dagar före kursstart återbetalas i sin helhet.
 • Avbokningar som sker inom 14 dagar från kursstart återbetalas till 80%, anmälningsavgiften återbetalas ej.
 • En kursanmälan som inkommer inom 14 dagar från kursstart skall betalas till sin helhet och återbetalas ej vid eventuell avbokning.
 • Ombokning till annat kurstillfälle till motsvarande pris är möjlig.
 • Vid utebliven närvaro utan avbokning är utbildningsplatsen förverkad och betald kursavgift återbetalas ej. Eventuell obetald kursavgift skall erläggas.
Eventuell datumändring och platsändring på utbildning
 • Kurser kan komma att behöva flyttas till ett annat datum eller annan plats. Meddelande sker via email till kursdeltagare senast 14 dagar innan kursstart.
 • Kurser med ändrat kursdatum eller ändrad plats återbetalas ej om det inte begärs av kursdeltagaren via mail inom 5 dagar från meddelande om ändrat datum skett. Övriga kostnader som uppstått pga. en datumändring ersätts ej. Kursdeltagare uppmanas därför att boka biljetter och hotell med avbokningsmöjlighet.
 • Kursdeltagande kan överlåtas på annan person. Skiftligt godkännande behöver inhämtas av utbildningsanordnaren.
 • Kursdeltagare med utbildning innestående kan anmäla sig på en ny utbildning när som helst inom 24 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs. Giltighetstiden för innestående utbildning löper ut efter 24 månader.
 • Deltagaren kan anmäla sig till en utbildning med ett värde motsvarande tidigare kursvärde.
 • Om deltagaren vill anmäla dig till en dyrare utbildning faktureras mellanskillnaden.
 • Om deltagaren anmäler sig på en billigare utbildning, krediteras ej mellanskillnaden.