Förändring är en konstant i dagens snabbrörliga samhälle. Företag som inte kan hantera förändringar effektivt riskerar att stagnera eller till och med misslyckas. I den här artikeln ska vi utforska de vanliga fällorna inom förändringsledning och få tips på hur vi istället kan göra förändring naturlig och enkel. Vi börjar med fällorna och visst finns det en viss igenkänning när de radas upp så här.

De 5 Vanliga Fällorna inom Förändringsledning

1. Motstånd från medarbetarna

En av de största utmaningarna vid förändring är motstånd från medarbetarna. Människor är ofta rädda för det okända och tvekar att omfamna förändringar som påverkar deras dagliga arbete. Att hantera och minska detta motstånd är avgörande för framgång.

2. Otillräcklig kommunikation

Kommunikation är nyckeln till framgångsrik förändringsledning. Otillräcklig eller otydlig kommunikation om varför förändringen är nödvändig och hur den kommer att genomföras kan leda till förvirring och missnöje bland medarbetarna.

3. Bristande ledarskap

Starkt ledarskap är oumbärligt för att driva igenom förändringar. Om ledningen inte är tydlig med sin vision eller inte fullt stöder förändringsinitiativet, kan det leda till misslyckande.

4. Bristande förändringsstrategi

En väldesignad förändringsstrategi är kritisk. Att sakna en tydlig plan eller att inte anpassa strategin efter företagets specifika behov kan leda till problem längs vägen.

5. Förändringströtthet

Om organisationen genomgår flera förändringar på kort tid kan medarbetarna bli trötta på förändring. Detta kan minska deras motivation och förmåga att anpassa sig till nya förändringar.


Det är verkligen inte konstigt att vi upplever att förändring är svårt, men vad händer när det blir ett mantra? Vi frågade Anna Sanderoth Vilkas, expert inom ledarskap och förändringsledning. Hon skrattar till och säger: ”Ja om det är svårt lär det ju inte bli lätt!” Hon bemöter de fem fällorna med ett förhållningssätt för varje fälla.


Enkla förhållningssätt för Framgångsrik Förändringsledning

1. Fokus på möjligheter

Genom att skapa en företagskultur som betonar fokus, engagemang och glädje kan du öka medarbetarnas motivation och minska motståndet mot förändringar.

2. Gemensam berättelse med klar vision

Tydlig och kontinuerlig kommunikation är nyckeln. Genom att ha en gemensam berättelse och en klar vision för företaget kan du öka förståelsen och acceptansen för förändringar.

3. Engagerat ledarskap

Ledarskap börjar högst upp. Genom att guida och coacha ledarna i organisationen kan du säkerställa att de är engagerade och stödjande i förändringsprocessen.

4. Utgå från era styrkor

Identifiera och utnyttja organisationens styrkor och unika förmågor. Anpassa din förändringsstrategi till företagets behov och mål.

5. Med nästa naturliga steg i fokus:

Tydlig kommunikation om det strategiska fokuset ger medarbetarna trygghet och hjälper dem att ta sina nästa naturliga steg i rätt riktning. Varje bestående förändring börjar med det nästa naturliga steget och nästa och nästa.

Anna avslutar med att säga: ”Förändring behöver inte göras komplicerad eller skrämmande. Genom att undvika fällorna och använda dessa enkla förhållningssätt kan du göra förändring naturlig, enkel och kanske rent av kul för dig och din organisation.”


Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinarium med Anna Sanderoth Vilkas om förändringsledning.

Fredag 13 oktober kl. 12-13 2023

Läs artikeln i HR-Nytt här: https://hrnytt.se/ledarskap/framgangsrik-forandring-gor-det-naturligt-och-latt/