BLOGG

Reflektion är viktigt inom ledarskap

Reflektion är viktigt inom ledarskap

Värdet av reflektion Vi på Sumo Growth Institute arbetar aktivt med reflekterande moment i våra ledarskapsutbildningar. Vi vet att det inte bara gör lärandeprocessen enklare utan att det medför flera andra fantastiska effekter på individnivå vilka vi ska gå igenom...

Coachande förhållningssätt, hur gör man?

Coachande förhållningssätt, hur gör man?

3 Tips på hur du kan anamma ett Coachande Förhållningssätt Att ha ett coachande förhållningssätt innebär att anta en specifik mentalitet och agera på ett sätt som främjar utveckling och handlar om att stödja och guida andra för att definiera och uppnå sina mål på ett...

Vad Innebär Coachande Ledarskap?

Vad Innebär Coachande Ledarskap?

Coachande ledarskap är en metodik som utmanar och kompletterar den traditionella hierarkiska ledarrollen genom att placera ledaren i en roll som främjar individuell och kollektiv utveckling. Det omfattar flera nyckelaspekter som tillsammans skapar en kultur av tillit,...

Aktivt Lyssnande

Aktivt Lyssnande

Aktivt lyssnande är en central del av effektiv kommunikation och är avgörande för att bygga starka relationer, förstå andra människors perspektiv och undvika missförstånd. Att lyssna aktivt är en kommunikativ färdighet som innebär att engagera sig fullständigt i den...

Coaching och förändringsledning

Coaching och förändringsledning

Om att våga testa att skapa förändring genom coaching Att använda den coachande modellen "Testa, Notera, Jämför, Justera" är ett kraftfullt sätt att främja lärande, utveckling och kontinuerlig förbättring inom en organisation. Denna metod betonar iterativt lärande och...

Undersökning: Våra utbildningar och resultat

Undersökning: Våra utbildningar och resultat

Vilka Resultat ger Sumo Growth Institutes utbidningar? För oss på Sumo Growth Institute är det viktigt att deltagare som avslutat någon av våra utbildningar får med sig konkreta verktyg och metoder som är tillämpbara och ger positiv effekt direkt. Vi arbetar därför...

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Utbildning i ledarskap – ordens makt

Men Man Måste - Ordens makt Vi människor har en fascinerande förmåga att kommunicera. Våra ord skapar sammanhang och berättelser som skapar kraft. Våra ord och vår förmåga att uttrycka tankar och känslor är mäktiga. Samtidigt kan våra ord även hämma handling. Det här...